Home

Welkom op de website van de Nierpatiënten Vereniging Noord Nederland (NVNN)

Wij zijn een patiëntenvereniging voor alle nierpatiënten en hun direct betrokkenen (partners en/of familieleden) in de regio Groningen en omgeving.

Mensen in de predialysefase, dialysepatiënten, niergetransplanteerden, donoren en overige nierpatiënten en hun direct betrokkenen kunnen lid worden van de vereniging.

De vereniging heeft als doel de belangen te behartigen van de leden en het onderlinge contact tussen nierpatiënten in de regio te bevorderen. Daarnaast onderhoudt de vereniging contact met de aangesloten dialysecentra en poliklinieken. Leden van de vereniging zijn eveneens lid van de landelijke Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en krijgen het blad Wisselwerking.

Dialysecentra:

Dialyse Centrum Groningen (DCG)

DCG-dependances Assen, Delfzijl en Stadskanaal

UMC Groningen, afdeling Dialyse

Martini Ziekenhuis Groningen, Niercentrum

Martini-dependances Assen en Drachten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *