Bestuur en Historie NVNN

Situatie  maart 2020

Voorzitter en reisjes: Dhr. Lammert Waslander

Penningmeester: Dhr. Co Blokker

Secretaris: Mw. Aline Drenth

Ledenadministratie: Dhr. Co Blokker

                                                         2e voorzitter: Dhr. Dirk Niewold

2e secretaris: Dhr. Dick de Jonge

Algemeen bestuurslid: Dhr. Hein Holwerda

                                                 Algemeen bestuurslid: Mw. Ali Drenth

Adviseur van het DCG: Mw. Irene Marks

Historie van de Nierpatiënten Verenigimg Noord Nederland (NVNN)

Op 12 mei 1981 is de patiëntenvereniging ”Vereniging Thuisdialyserenden Noord Nederland” opgericht. Het betrof in eerste instantie de patiënten die aangesloten waren bij de Stichting Thuisdialyse te Haren. De oprichtingsvergadering werd gehouden in het Postiljon Motel in Haren met lezingen van o.a. prof. dr. van der Hem over “Hemodialyse in het verleden en in de toekomst”.   Het eerste reisje en de eerste gezellige middag, afgesloten met een etentje, werden georganiseerd en zijn nog steeds een jaarlijkse traditie. Er werd subsidie aangevraagd bij de Nierstichting, ook nu nog onze belangrijkste subsidiegever. Voor de toen 53 patiënten werd een krantje “de Hemafoon” uitgegeven.

In 1982 werd gesproken over woningaanpassing bij thuisdialyse en het inrichten van een dialysecaravan op een van de waddeneilanden om de lange reis naar Groningen te voorkomen. Dit laatste resulteerde uiteindelijk in de vakantiedialysevoorziening van het DCG op Terschelling. Ook zijn dan de eerste contacten met de landelijke vereniging de LVD, nu de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).
In 1998 kreeg de vereniging de naam “Vereniging Dialyserenden en Getransplanteerden Noord Nederland“, welke meer tegemoet kwam aan de samenstelling van de vereniging.

In 2011 is het 30-jarig jubileum gevierd met een groot feest waaraan 140 mensen hebben deelgenomen. De vereniging bestaat dan uit 380 leden, zowel patiënten als partners. Per 1 januari 2013 is de naam opnieuw gewijzigd in “Nierpatiënten Vereniging Noord Nederland“, omdat de vereniging zich wil inzetten voor alle nierpatiënten. In 2016 hebben wij ons 35-jarig jubileum gehouden.   Vanaf de oprichting van de vereniging wordt deze ondersteund door de dienst Medisch Maatschappelijk Werk van het Dialyse Centrum Groningen (DCG).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *